Kariéra

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021/08 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia investícií.

Centrum podporných služieb prijme do zamestnania projektového manažéra.

(zverejnené dňa 16.9.2021)

Výsledok VK 202107 

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021/06 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia investícií.
(zverejnené dňa 16.9.2021)

Výsledok výberového konania VK 2021_06

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021/07 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia IT. 

(zverejnené dňa 16.9.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_04 na obsadenie pracovného miesta projektového manažéra (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania VK 2021_04


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_03 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia investícií (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania  VK 2021_03


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_02 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia IT (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania  VK 2021_02


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_01 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia prevádzky (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania  VK 2021_01


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vodič (zverejnené dňa 18.5.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný referent oddelenia investícií (zverejnené dňa 18.5.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný referent oddelenia IT (zverejnené dňa 18.5.2021)


Centrum podporných služieb prijme do zamestnania - projektového manažéra oddelenie investícii 
(zverejnené dňa 9.6.2021)

Centrum podporných služieb prijme do zamestnania -  odborného referenta oddelenie investícií
(zverejnené dňa 9.6.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca - vedúci oddelenia investícií
(zverejnené dňa 9.6.2021)


Centrum podporných služieb  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca - vedúci oddelenia IT
(zverejnené dňa 9.6.2021)