Organizačná štruktúra


Riaditeľ
Krajčír Ľuboš, Mgr. 033 5559 310 / 0911 126 500
Oddelenie investičné
Bajužík Gabriel, Ing. 033 5559 502
Gažovičová Natália, Ing., PhD. 033 5559 511
Sedláčik Peter 033 5559 511 / 0905 870 228
Oddelenie prevádzky
Guldanová Katarína, Mgr. vedúca oddelenia 033 5559 502
Gažovič Jozef 033 5559 329 / 0911 170 151
Gronská Elena
Hudcovičová Eva
Konečný Milan 033 5559 326 / 0905 218 001
Kurča Ľuboš 033 5559 317 / 0905 571 390
Lachká Jana
Novák Jozef 033 5559 317 / 0911 170 141
Sihelník Vladimír 0911 159 480
Šišovská Elena 033 5559 502
Víťazková Marta
Žigmund Peter 0911 792 553
Oddelenie IT
Janiš Samuel 033 5559 332 / 0903 536 668
Nemček Branislav, Bc. 033 5559 334
Štrbíková Mária, Ing. 033 5559 336 / 0903 411 237