Kariéra

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci prevádzky“.
(Zverejnené dňa 16.5.2023)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia IT“.
(Zverejnené dňa 16.5.2023)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia investícií“
(Zverejnené dňa 16.5.2023)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci prevádzky“.
(Zverejnené dňa 17.2.2023)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia IT“.
(Zverejnené dňa 17.2.2023)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia investícií“
(Zverejnené dňa 17.2.2023)

Centrum podporných služieb prijme do zamestnania upratovačku.

(Zverejnené dňa 17.2.2023)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia investícií“.

(Zverejnené dňa 9.11.2022)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci prevádzky“.

(Zverejnené dňa 9.11.2022)

Poradie

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia IT“.

(Zverejnené dňa 9.11.2022)

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia IT“.

(Zverejnené dňa 20.10.2022)


Centrum podporných služieb prijme do zamestnania projektového manažéra – oddelenie investícií
Centrum podporných služieb, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta „Vedúci oddelenia - oddelenie investícií“

Centrum podporných služieb prijme do zamestnania kuchára/kuchárku.

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021/08 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia investícií.

Výsledok VK 202108

Centrum podporných služieb prijme do zamestnania projektového manažéra.

(zverejnené dňa 16.9.2021)

Výsledok VK 202107 

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021/06 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia investícií.
(zverejnené dňa 16.9.2021)

Výsledok výberového konania VK 2021_06

Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021/07 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia IT. 

(zverejnené dňa 16.9.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_04 na obsadenie pracovného miesta projektového manažéra (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania VK 2021_04


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_03 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia investícií (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania  VK 2021_03


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_02 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia IT (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania  VK 2021_02


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie VK 2021_01 na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca oddelenia prevádzky (zverejnené dňa 5.3.2021)

Výsledok výberového konania  VK 2021_01


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vodič (zverejnené dňa 18.5.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný referent oddelenia investícií (zverejnené dňa 18.5.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný referent oddelenia IT (zverejnené dňa 18.5.2021)


Centrum podporných služieb prijme do zamestnania - projektového manažéra oddelenie investícii 
(zverejnené dňa 9.6.2021)

Centrum podporných služieb prijme do zamestnania -  odborného referenta oddelenie investícií
(zverejnené dňa 9.6.2021)


Centrum podporných služieb vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca - vedúci oddelenia investícií
(zverejnené dňa 9.6.2021)


Centrum podporných služieb  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca - vedúci oddelenia IT
(zverejnené dňa 9.6.2021)