Výročná správa za obdobie r. 2022 bude zverejnená po zasadnutí zastupiteľstva 06/2023.