Verejné obstarávanie

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

V zmysle § 49 zákona č.  25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa informácie a dokumenty zverejňujú v profile verejného obstarávateľa prostredníctvom IS ZÚ, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie.


Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20958