ZverejňovanieOVS na podnájom plynových kotolní vo vybraných OvZP TTSK

Oznámenie o výsledku verejnej obchodnej sútaže

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podnájom plynových kotolní vo vybraných OvZP TTSK

,,OVS na podnájom plynových kotolní vo vybraných OvZP TTSK - žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov“

Zverejnenie aktualizovaných údajov

Príloha č.1 - ( Časť A) Zoznam organizácií TTSK k Predmetu podnájmu

Príloha č.1 - (Časť B) Zoznam objektov k Predmetu podnájmu

Príloha č.2 - (Časť A) Spotreba tepla_,účinnosť zdroja_rok 2022

Príloha č.2 - (Časť B) Spotreba tepla_regulačný príkon_účinnosť zdroja_rok 2021

Príloha č.2 - (Časť C) Výmera nebytových priestorov

Príloha č.2 - (Časť C) Výmera nebytových priestorov - Aktualizované

Príloha č.3 -Základné technické údaje Technologických zariadení

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť A)

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť A) - Aktualizované

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť B)

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť B) - Aktualizované

Priloha č.5 -Vzorová Podnájomná zmluva

Príloha č.6 - Plán opráv na roky 2024-2025


OVS - reštaurácia s kuchyňou

Oznámenie o výsledkoch OVS

Podmienky súťaže k OVS - reštaurácia s kuchyňou

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Príloha č. 1a Podrobné vymedzenie predmetu nájmu bez spoločných priestorov

Príloha č. 1b Podrobné vymedzenie hnuteľného majetku
Príloha č. 2 Krycí list návrhu
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami sútaže a vzorom nájomnej zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o súhlase s účelom nájmu

Príloha č. 5 Cenová kalkulácia

Príloha č. 6 Vzor nájomnej zmluvy OF

Príloha č. 7 NP- OVS kuchyňa s reštauráciou