Zverejňovanie


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


OVS na podnájom plynových kotolní vo vybraných OvZP TTSK

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podnájom plynových kotolní vo vybraných OvZP TTSK

,,OVS na podnájom plynových kotolní vo vybraných OvZP TTSK - žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov“

Zverejnenie aktualizovaných údajov

Príloha č.1 - ( Časť A) Zoznam organizácií TTSK k Predmetu podnájmu

Príloha č.1 - (Časť B) Zoznam objektov k Predmetu podnájmu

Príloha č.2 - (Časť A) Spotreba tepla_,účinnosť zdroja_rok 2022

Príloha č.2 - (Časť B) Spotreba tepla_regulačný príkon_účinnosť zdroja_rok 2021

Príloha č.2 - (Časť C) Výmera nebytových priestorov

Príloha č.2 - (Časť C) Výmera nebytových priestorov - Aktualizované

Príloha č.3 -Základné technické údaje Technologických zariadení

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť A)

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť A) - Aktualizované

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť B)

Príloha č.4 - Návrh na plnenie kritérií (Časť B) - Aktualizované

Priloha č.5 -Vzorová Podnájomná zmluva

Príloha č.6 - Plán opráv na roky 2024-2025


OVS - reštaurácia s kuchyňou

Oznámenie o výsledkoch OVS

Podmienky súťaže k OVS - reštaurácia s kuchyňou

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Príloha č. 1a Podrobné vymedzenie predmetu nájmu bez spoločných priestorov

Príloha č. 1b Podrobné vymedzenie hnuteľného majetku
Príloha č. 2 Krycí list návrhu
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami sútaže a vzorom nájomnej zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o súhlase s účelom nájmu

Príloha č. 5 Cenová kalkulácia

Príloha č. 6 Vzor nájomnej zmluvy OF

Príloha č. 7 NP- OVS kuchyňa s reštauráciou