Zverejňovanie


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.


OVS - reštaurácia s kuchyňou

Oznámenie o výsledkoch OVS

Podmienky súťaže k OVS - reštaurácia s kuchyňou

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Príloha č. 1a Podrobné vymedzenie predmetu nájmu bez spoločných priestorov

Príloha č. 1b Podrobné vymedzenie hnuteľného majetku
Príloha č. 2 Krycí list návrhu
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami sútaže a vzorom nájomnej zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie o súhlase s účelom nájmu

Príloha č. 5 Cenová kalkulácia

Príloha č. 6 Vzor nájomnej zmluvy OF

Príloha č. 7 NP- OVS kuchyňa s reštauráciou