Organizačná štruktúra


Riaditeľ
Mgr. Ľuboš Krajčír 033 5559 310 lubos.krajcir@trnava-vuc.sk
Mgr. Petra Balážová
petra.balazova@trnava-vuc.sk
Oddelenie investičné
Ing.Natália,Gažovičová, PhD. 033 5559 531 natalia.gazovicova@trnava-vuc.sk
Peter Sedláčik 033 5559 511 peter.sedlacik@trnava-vuc.sk
Olga Štefániková 033 5559 532 olga.stefanikova@trnava-vuc.sk
Oddelenie prevádzky
Mgr. Katarína Guldanová vedúca oddelenia 033 5559 503 katarina.guldanova@trnava-vuc.sk
Ing. Gabriel Bajužík 033 5559 532 gabriel.bajuzik@trnava-vuc.sk
Elena Šišovská 033 5559 502 elena.sisovska@trnava-vuc.sk
Lukáč Štefan 033 5559 329 stefan.lukac@trnava-vuc.sk
Vladimír Sihelník 0911 159 480 vladimir.sihelnik@trnava-vuc.sk
Elena Gronská
Marta Víťazková
Jana Lachká
Eva Hudcovičová
Sylvia Lukačovičová
Milan Konečný 033 5559 326 milan.konecny@trnava-vuc.sk
Ľuboš Kurča 033 5559 317 lubos.kurca@trnava-vuc.sk
Jozef Novák 033 5559 317 jozef.novak@trnava-vuc.sk
Peter Žigmund 0911 792 553 peter.zigmund@trnava-vuc.sk
Kristína Malovcová prevádzkar jedálne

Andrea Hovorková

Katarína Noskovičová

Kateřina Vrždiaková 
Mária Staňová

Viera Nadašská

Oddelenie IT
Ing. Peter Mihalik vedúci oddelenia 033 5559 330 peter.mihalik@trnava-vuc.sk
Ing. Mária Štrbíková 033 5559 336 maria.strbikova@trnava-vuc.sk
Samuel Janiš 033 5559 332 samusel.janis@trnava-vuc.sk
Ing. Emanuel Uváčik 033 5559 334 emanuel.uvacik@trnava-vuc.sk
Mgr. Matej Hruška 033 5559 562 matej.hruska@trnava-vuc.sk